POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

Ta politika varstva zasebnosti velja za vsakogar, ki uporablja spletno mesto opa-resitve.si

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedena spletna mesta (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnih mest, uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V Opa rešitve, d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni nižje v tej Politiki varstva zasebnosti. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenega spletnega mesta, ki jih obdelujemo skladno z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, je Opa rešitve, d.o.o. Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec).

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM, V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Opa rešitve, d.o.o., ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics.

Spletna platforma Google Analytics v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti, zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da so pridobili certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti, najdete na naslednjih spletnih povezavah.

Pogoji storitve,
Politika zasebnosti

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, PRAVNE PODLAGE IN NAMENI NJIHOVE UPORABE

Opa rešitve, d.o.o. zbira, in obdeluje osebne podatke, na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

OBDELAVA NA PODLAGI PRIVOLITVE

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

POŠILJANJE KATALOGA OPA REŠITVE, D.O.O. PRODUKTOV

Na podlagi privolitve pri posredovanju povpraševanja, Opa rešitve, d.o.o. zbira in obdeluje naslednje podatke uporabnika: Ime, naslov elektronske pošte, ime podjetja (v kolikor ga uporabnik posreduje), ter telefonsko številko v kolikor jo uporabnik posreduje.

KONTAKT V VEZI SVETOVANJA, PRODAJE IN MONTAŽE

Na podlagi privolitve za vzpostavitev kontakta v vezi svetovanja, prodaje in montaže, pri posredovanju povpraševanja, Opa rešitve, d.o.o. zbira in obdeluje naslednje podatke uporabnika: Ime, naslov elektronske pošte, ime podjetja (v kolikor ga uporabnik posreduje), ter telefonsko številko v kolikor jo uporabnik posreduje.

POŠILJANJE E-POŠTE

Na podlagi izražene želje uporabnikov, ki so na različne načine izrazili željo po sodelovanju ali prejemanju obvestil o novostih, sejmih, akcijah, itd. Opa rešitve, d.o.o. obdeluje naslednje osebne podatke: ime, naslov elektronske pošte, ime podjetja (v kolikor ga uporabnik posreduje), ter telefonsko številko v kolikor jo uporabnik posreduje.

OBDELAVA NA PODLAGI POGODBE

Opa rešitve, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi pogodbe oziroma za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, kot je na primer nakup Opa rešitve produkta / storitve, oziroma izdelava ponudbe za Opa rešitve, d.o.o. produkt / storitev. Na podlagi pogodbe se obdelujejo osebni podatki z namenom izpolnjevanja pogodbenih določil, kot so npr. izvedba montaže, reklamacije, servisi, garancijski zahtevki, itd.

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITIH INTERESOV

Opa rešitve, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov obdelujemo za naslednje namene:

  • statistična analiza obiskanosti spletnega mesta Opa rešitve, d.o.o.,
  • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev,
  • zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike spletnega mesta Opa rešitve, d.o.o.,
  • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami, itd.

Za navedene namene zbiramo naslednje osebne podatke: IP-naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest Opa rešitve, d.o.o., podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONSKIH OBVEZNOSTI, KI VELJAJO ZA UPRAVLJAVCA

Opa rešitve, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, za naslednje namene: vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje, izterjava dolga, itd.

Za navedene namene, zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke ime in priimek, naslov, bančni podatki, davčna številka, e-naslov.

NADALJNJA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Opa rešitve, d.o.o. v nekaterih primerih obdeluje osebne podatke v druge namene kot so bili prvotno zbrani. Primer takšne nadaljnje obdelave osebnih podatkov je povpraševanje o produktu, ko na željo uporabnika, prej posredovane osebne podatke, obdelamo za namene izdelave ponudbe, ter nato, morebitno potrditev naročila in urejanje pogodbenih določil med dvema strankama.

ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve se hranijo 5 let od preklica vaše privolitve.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko hranijo še 10 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank, v primeru izterjave neplačanih pogodbenih obveznosti pa 10 let po zaključku sodnega postopka.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

PRAVICE POSAMEZNIKA

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca obiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih oziroma netočnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, v kolikor veljajo razlogi skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove obdelave, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene, za katere so bili prvotno zbrani, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev vključno z oblikovanjem profilov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj pomembno vpliva.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Način uveljavljanja pravic posameznikov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da pošlje elektronsko sporočilo z zahtevo na elektronski naslov info@opa-resitve.si.

V kolikor imate kakršno koli vprašanje glede Politike varstva zasebnosti, vas vljudno vabimo, da nam vaša vprašanja posredujete na elektronski naslov info@opa-resitve.si.

PIŠKOTKI

Spletna mesta Opa rešitve, d.o.o. za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (angl. cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

Več o piškotkih, ki jih uporabljamo in kako jih upravljati si lahko preberete na povezavi Obvestilo o uporabi spletnih piškotkov.

SPREMEMBE IN VELJAVNOST

Opa rešitve, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Politika varstva zasebnosti velja od 1. 1. 2019