+386(0)40 354 026 info@opa-resitve.si

ARHITEKTURA

Ustvarjamo celostne prostorske rešitve za popolna vzgojnovarstvena in učna okolja. Z vami smo od tlorisne zasnove do zaključka vseh naročenih del, vključno z montažo pohištva. Naj si preurejate igralni kotiček, obnavljate sanitarije ali snujete nov vrtec / šolo, vabimo vas k ustvarjalnemu dialogu.

w

Svetovanje pri pripravi

Projektnih nalog
Pomagamo vam zastaviti najpomembnejša vprašanja, pridobiti odgovore nanje in sestaviti rešljivo projektno nalogo.
Investicij, nabav in javnih razpisov
Pomagamo pri pripravi investicije s pridobivanjem manjkajočih parametrov.

l

Projektiranje

Izdelava projektne dokumentacije
Idejna zasnova IDZ,
projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja PGD,
projekt za izvedbo PIZ,
projekt izvedenih del PID,
vodenje upravnega postopka.

Arhitekturno oblikovanje

Oblikujemo:
objekte,
interierje in ambiente,
igrišča,
opremo po meri,
barvne študije.

NAŠI PROJEKTI

PROJEKT NOTRANJE OPREME

OŠ Podčetrtek (Vrtec Podčetrtek)

PROJEKT NOTRANJE OPREME

Vrtci Brezovica (enota Notranje Gorice)

PROJEKT NOTRANJE OPREME

Vrtec Rogaška Slatina