ARHITEKTURA

Ustvarjamo celostne prostorske rešitve za popolna vzgojnovarstvena in učna okolja. Z vami smo od tlorisne zasnove do zaključka vseh naročenih del, vključno z montažo pohištva. Naj si preurejate igralni kotiček, obnavljate sanitarije ali snujete nov vrtec / šolo, vabimo vas k ustvarjalnemu dialogu.

Svetovanje pri pripravi

Projektnih nalog
Pomagamo vam zastaviti najpomembnejša vprašanja, pridobiti odgovore nanje in sestaviti rešljivo projektno nalogo.
Investicij, nabav in javnih razpisov
Pomagamo pri pripravi investicije s pridobivanjem manjkajočih parametrov.

Projektiranje

Izdelava projektne dokumentacije
Idejna zasnova IDZ,
projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja PGD,
projekt za izvedbo PIZ,
projekt izvedenih del PID,
vodenje upravnega postopka.

Arhitekturno svetovanje

Oblikujemo:
objekte,
interierje in ambiente,
igrišča,
opremo po meri,
barvne študije.

naši projekti

OŠ Podčetrtek (Vrtec Podčetrtek)

Vrtci Brezovica (enota Notranje Gorice)

Vrtec Rogaška Slatina