Igralnice

Opremo igralnice oblikujemo in izdelujemo z mislijo na naše najmlajše. Igralnica je zasnovana tako, da omogoča otrokov razvoj, rast, ustvarjalnost in napredek. Celostno je opremljena tako, da zagotovimo zdravo, varno in prijetno okolje.

V opremo igralnice poleg različnih odprtih in zaprtih omar za pregledno shranjevanje delovnega in didaktičnega materiala, ležalnikov in igrač vključimo tudi otroške igralne in ustvarjalne kotičke, prostor za umiritev, sprostitev ter prostor namenjen prehrani.
Vsa oprema je izdelana iz naravnih materialov, zaobljenih oblik, brez ostrih vogalov in robov, v skladu z ustreznimi standardi.

Naši projekti